Corell-Coaching - Corell-Coaching
Home
Profiler
Vikar til Tiden
Bliv vikar
Støtte-/kontaktteam
Profil og ydelser
Hent folder
Coaching og Sparring
Hent kursus folder
Kontakt os
Home

Senest opdateret december 2013

 

Kære Gæst

 

Corell-Coaching
Vikarbureau, støtte-/kontaktteam og coaching bistand

Tilbyder assistance til kommuner samt til private.

TID ER PENGE - COACHING ER RESPEKT FOR DEN ENKELTE

Dette er ingen påstand, men derimod en klar erfaring, der tydelig viser at den enkelte borger - via coaching - langt hurtigere afklares og får lagt sin egen plan. En plan der langt oftere holder, frem for den plan som bliver lagt for borgeren.
Coaching - giver kortere sygeforløb, sundere mennesker og stærkere familier!

Mennesket tilføres ressourcer gennem coaching.
Coaching skaber fokus og overblik. 

Kommuner der vil Deres eget bedste, vælger Coaching - også til Deres medarbejdere.

- COACHING FREMMER GODT ARBEJDSMILJØ

- MINDSKER OG FOREBYGGER STRESS

- SÆTTER POTENTIALE OG RESSOURCER I FOKUS

Når der fokuseres på muligheder, frem for begrænsninger - opnås større tilfredshed, større effektivitet og bedre arbejdsklima for den enkelte som for gruppen.

 

 

COACHING ER en særlig dialogform, der hjælper dig til at se, udvikle og bruge dit fulde potentiale. Coaching er selvværdsopbyggende kommunikationsredskab.
Coaching bygger på filosofien om, at det er det enkelte menneske der er eksperten i sit liv.
Forandringsprocesser er en del af hverdagen og i fremtiden. Forandringer kan være med til at skabe ny energi eller vi kan tabe vores identitet. Det afhænger af, hvordan vi forholder os til forandringerne. Professionelle diagloger - med coaching - fremmer en konstruktiv og positiv udviklingsprocess.

"Når forandringens vind blæser, bygger nogle læhegn, andre bygger vindmøller"

CORELL- COACHING et coaching firma, et vikarbureau og et støtte- /kontaktteam,
med veluddannede coaches- & trivelstrænere, der derudover enten er sygeplejersker, pædagoger eller socialrådgivere.
Vi tilbyder derfor flere ting: Coaching-samtaler eller forløb til borgere, primært mhp. afklaring af potentiale og ressourcer.

Forebyggende og støttende indsats til udsatte mennesker. 

ENDVIDERE

Udbyder vi sagsbehandling/supervision i enkelt sager, eksempelvis der hvor sagsbehandler eller teamet har brug for en ny eller anderledes indfaldsvinkel.

 

RING 5082 0020 FOR UFORPLIGTENDE TILBUD
ELLER MAIL
CORELLCOACHINGINFO@GMAIL.COM  - DET BETALER SIG!

HomeProfilerVikar til TidenBliv vikarStøtte-/kontaktteamProfil og ydelserHent folderCoaching og SparringHent kursus folderKontakt os