Corell-Coaching - Corell-Coaching
Home
Profiler
Vikar til Tiden
Bliv vikar
Støtte-/kontaktteam
Profil og ydelser
Hent folder
Coaching og Sparring
Hent kursus folder
Kontakt os
Profil og ydelser

Profil:

 

 

 

Corell-Coaching er et støtte-/kontaktteam med udelukkende erfarne medarbejdere.

 

 

 

* Vores mål er at fremme den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed.

 

 

 

* Ved brug af en målrettet og tværfaglig indsats opnår vi hurtigt en afklaring af den enkeltes behov og ressourcer.

 

 

 

* Coaching er grundlaget for vores dialog, hvilket sikrer en optimal bruger-indflydelse på planlægningen af den individuelle indsats (handleplan).

 

Coaching bygger på filosofien om, at det er det enkelte menneske, der er eksperten i sit liv. Det er et kommunikationsredskab, der hjælper mennesker til at se, udvikle og bruge deres fulde potentiale og er derigennem selvværdsopbyggende.

 

 

 

 

 

 

* Teamet har en bred tværfaglig kerne bestående af pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker hvoraf flere er coach-/trivselstrænere uddannet.

 

Alle ansatte har gennemgået et obligatorisk coaching kursus.

 

Medarbejderne arbejder ved behov tæt sammen med lægekonsulenter, speciallæger – som psykiatere og/eller psykologer og terapeuter.

Teamet er dansk og engelsktalende, og har derudover et bredt udvalg af flersprogede tolke til rådighed.

 

 

 

* Vi anerkender vigtigheden af det rette match og udvælger altid den bedst egnede støtteperson til den enkelte.

 

 

 

* Medarbejderne er flexible og lette at komme i kontakt med enten på mobil eller mail, såvel for kommunen som for brugerne, men vi vægter ansigt-til-ansigt-kontakt højt.

 

 

 

* Vi arbejder ud fra vores erfaring om virkningen af  S*O*Mbegrebet, der er udviklet af vores coach-uddannelsesansvarlige i firmaet.

 

 

 

Støtte * Opfølgning * Motivation og lyset kan ses....

 

 

 


 

 

 

 

* Støttefunktion i- og udenfor hjemmet

 

* Støttet samvær

 

* Mentorordning

 

* Efterværn 

Jfr.
 Servicelovens §§ 62, 76, 81, 85, 99, 102 m.fl.

 

 

 

Der lægges en individuelt tilrettelagt handleplan senest 2 måneder efter opstart af et forløb og der udarbejdes løbende evaluering til brug for en fortsat målrettet indsats.

 

Kopi fremsendes til kommunen.

 

Der fremlægges evt. tillægsplan hvis det vurderes, at der er behov for supplerende vurdering/behandling af speciallæger eller andet.

 

Støttepersonerne modtager faglig bistand og supervision efter behov under det enkelte forløb, hvilket bevirker en optimal udvikling og problemløsning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusområder i handleplanen kunne være at etablere eller fremme:

 

·        Sundhed, kost og hygiejne forståelse

 

·        Bæredygtige relationer

 

·        Netværkssamarbejde

 

·        Uddannelse, hjælp til arbejdsprøvning eller arbejdsfastholdelse

 

·        Struktur i dagligdagen, skema-/budgetlægning og økonomi-træning

 

·        Støtte under/til behandlingsforløb (indlæggelse, operation, depression, angst, misbrugsafvænning m.m.)

 

·        Bo-træning

 

·        Adfærdsændrende socialpædagogisk bistand

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vejledning i Servicelovens muligheder med anvisning til relevante tiltag og paragraffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisliste kan rekvireres telefonisk på 5082 0020/2012 eller per mail på corellcoachinginfo@gmail.com

 
* Der tilbydes endvidere konsulentbistand, supervision og rådgivning til kommunens medarbejdere/visitatorer i særlig komplekse sager.

 


 

 
Ydelser:

 


 
HomeProfilerVikar til TidenBliv vikarStøtte-/kontaktteamProfil og ydelserHent folderCoaching og SparringHent kursus folderKontakt os